• Odluka - obvezno testiranje

Odluka - obvezno testiranje

16.11.2021. - 10:28 Grad Rab - Covid-19 - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 147 puta

 • Google+

O B A V I J E S T

 

Poštovane Rabljanke i Rabljani,

 

Radi zaštite pučanstva od zaraze  i prijenosa bolesti COVID-19, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 12. studenog 2021. godine Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (dalje: Odluka, cjelokumni tekst možete pronaći na linku: https://www.koronavirus.hr/uploads/Odluka_obvezno_testiranje_7192ff4433.pdf). Na području Grada Raba propisane obveze odnose se  na  Grad Rab te na sve ustanove i trgovačka društva u kojima  Grad  Rab ima većinski udio.

 

Testiranje nije obvezno za osobe koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja COVID – 19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19. Status da su  testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, dokazuje se predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

 

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke koje dolaze u službene prostorije Grada Raba, gradskih ustanova i trgovačkih  društava, sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge u tim prostorima ili su angažirani za određene poslove u njihovim prostorima te na druge osobe koje dolaze u njihove prostore po bilo kojoj osnovi.

 

Osobe koje odbijaju testiranje odnosno predočenje EU digitalne COVID potvrde ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama.

 

Odluka se ne primjenjuje na:

 • osobe mlađe od 16 godine
 • osobe koje dovode dijete ili učenika u dječji vrtić ili osnovnu školu ili ustanovu za odgoj i obrazovanje djece i adolescente s posebnim potrebama
 • osobe koje prate osobu koja ne može brinuti za sebe
 • osobe čija je prisutnost nužna u zakonom propisanim postupcima pred pravosudnim, državnim i drugim tijelima
 • osobe kod kojih postoji kontraindikacija za cijepljenja ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje liječničkom potvrdom.

 

Gore navedena Odluka, kao i obveze proizašle iz nje za zaposlenike i stranke, na snagu stupa 16.11.2021. godine, a na  području Grada Raba vrijedi za:

 • Grad Rab
 • Dundovo d.o.o.
 • Vrelo d.o.o.
 • Pučko otvoreno učilište Rab
 • Gradsku knjižnicu Rab
 • Dječji vrtić „Pahuljica“
 • Radio Rab
 • Turističku zajednicu grada Raba

 

Molimo i pozivamo sve građane, službenike i namještenike, ravnatelje, uprave i radnike, kao i sve poslovne partnere navedenih ustanova i trgovačkih društava da se pridržavaju  propisanih protuepidemisjkih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i sigurnosne mjere propisane  Odlukom te tako doprinesu prevladavanju trenutno jako izazovnog stanja s  epidemijom COVID-19.

 

 

Grad Rab, ustanove i trgovačka društva u kojima  Grad  Rab ima većinski udio