PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA

28.07.2022. - 16:05 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 398 puta

  • Google+

REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RAB
 Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12,), a sukladno članku 188. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), i Zaključka gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/22-01/87, URBROJ: 2170-13/01-22-2 od 21. srpnja 2022., Grad Rab, Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja

 

OBJAVLJUJE
da dana 9. kolovoza 2022. započinje, a dana 7. rujna 2022. završava
PONOVLJENA JAVNA RASPRAVA
o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 25 - Suha Punta (Kampor) (T21)

 

Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave, za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u izloženi prijedlog navedenog urbanističkog plana uređenja za Suhu Puntu u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 sati te na službenoj web stranici Grada Raba www.rab.hr .

 

Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave organizira se javno izlaganje koje će se održati u srijedu, 24. kolovoza 2022. s početkom u 12,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2.

 

Pisana očitovanja (primjedbe, prijedlozi, mišljenja) na prijedlog navedenog urbanističkog plana uređenja za Suhu Puntu mogu se dostavljati do zaključivanja javne rasprave.

 

Primjedbe i prijedlozi mogu se upisivati u knjigu primjedbi i prijedloga na mjestu javnog uvida u Velikoj vijećnici Grada Raba, dati usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili se u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu: Grad Rab, Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab.

 

Primjedbe i prijedlozi moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja primjedbe i prijedloga.

 

Ako u određenom roku tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima ne dostave pisano očitovanje smatrat će se da nemaju primjedbi.

 

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku i na opisani način neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovljenoj javnoj raspravi.

 

KLASA: 350-03/13-01/09
URBROJ: 2170-13-02-22-45
Rab, 26. srpnja 2022.
GRAD RAB
Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja

 

 

DOKUMENTACIJA

UPU 25 - Suha Punta (Kampor) T2-1 / Plan u izradi / Ponovljena javna rasprava