• Pravilnik / parkiranje

Pravilnik / parkiranje

10.07.2014. - 17:38 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 10977 puta

  • Google+

Temeljem članka 15. Odluke o uređenju prometa na području Grada Raba («Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/2012 i 11/2014), Gradonačelnik/ica Grada Raba, donosi slijedeći:

 

PRAVILNIK

o zonama, lokacijama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se zone, lokacije, vremensko ograničenje trajanja parkiranja, vrijeme naplate parkiranja i visina naknade na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba. 

 

Članak 2.

Vrste i zone javnih parkirališta u sustavu naplate na području Grada Raba, nalaze se na sljedećim lokacijama - ulicama:

 

ZONA 0 – ULIČNO I IZVANULIČNO PARKIRALIŠTE

- Vela riva

- Slavija

- parkiralište uz park Boškopini

- parkiralište ispred marketa

- plato ispred škole

 

 ZONA 1 – ULIČNO I ZATVORENO PARKIRALIŠTE

- Palit 1 „Brdo“

- Palit 2 „Veterinarska“ ( ispred doma zdravlja)

- Palit 3 „Ambulanta“  (cesta pored doma  zdravlja)

- Palit 4 „Dvorana“  (pored nove dvorane)

- parkiralište oko nogometnog igrališta blato

- parkiralište iza šarengrada

 

 ZONA 2 – IZVANGRADSKA PARKIRALIŠTA

- Škver

- Frkanj

- Kampor  mel

- kod H. Padova

- Kaštel  

- Pudarica

 

Članak 3.

Na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba ne primjenjuje se vremensko ograničenje trajanja parkiranja, osim na parkiralištima u 0. Zoni gdje je vremensko ograničenje 12 sati.

Posebno parkiralište ima poseban režim ulaza, izlaza i parkiranja vozila, koji je reguliran pravilnikom o ulazu i izlazu, te parkiranju vozila na posebnom parkiralištu.

 

Članak 4.

Zone, parkiralište, razdoblje naknade, vrijeme i visina naknade za parkiranje određena je prema vrsti i zoni javnog parkirališta, kako je prikazano u Tablici 1. 

Tablica 1. Zone, parkiralište, razdoblje naknade, vrijeme i cijena dnevne i satne karte za parkiranje

ZONA

Parkiralište

Razdoblje naknade

Vrijeme naplate parkiranja

Cijena karte za parkiranje

od

do

Dnevna karta

Satna karta

0

Ulično i izvan ulično

01.10. - 14.05.

07:00

21:00

50,00

4,00

15.05.-30.06 01.09.-30.09.

06:00

02:00

150,00

10,00

01.07.-31.08.

00:00

24:00

280,00

12,00

1

Ulično i zatvoreno

01.10. - 14.05.

07:00

20:00

50,00

3,00

15.05.-30.06 01.09.-30.09.

07:00

24:00

100,00

7,00

01.07.-31.08.

06:00

02:00

180,00

9,00

2

Izvan gradsko

14.05.-30.09.

07:00

20:00

20,00

/

14:00

20:00

10,00

 

Zona, razdoblje naknade, vrijeme naplate i cijena dnevne i satne karte moraju biti istaknuti na prometnom znaku. Organizator parkiranja može produžiti ili skratiti razdoblje naplate i vrijeme naplate parkiranja ako to ocijeni racionalnim, odnosno korisnim za svoje poslovanje.

 

Članak 5.

Vozilima s prikolicom i kamperima dozvoljeno je parkiranje na zatvorenom ( Palit 2) i izvangradskom javnom parkiralištu u sustavu naplate na području Grada Raba. Cijena dnevne i satne karte za parkiranje vozila s prikolicom i kamperima, određuje se u dvostrukom iznosu cijene dnevne i satne karte koja važi za parkiranje putničkog vozila u toj parkirnoj zoni.

Autobusima je dozvoljeno parkiranje na zatvorenom parkiralištu (Palit 2) na području Grada Raba. Cijena satne karte parkiranje autobusa, određuje se u dvostrukom  iznosu cijene dnevne i satne karte koja važi za parkiranje putničkog vozila u toj parkirnoj zoni. Za ukrcaj ili iskrcaj organiziranih grupa putnika, dozvoljeno je zaustavljanje autobusa bez parkirne karte, u trajanju od najviše 30 minuta.

Vlasnici taxi vozila s plaćenom koncesijom Gradu Rabu, koriste označena parkirna mjesta bez plaćanja parkirne karte.

 

Članak 6.

Pravo na povlaštene parkirne karte imaju fizičke i pravne osobe prema članku 18. i članku 19. Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Raba. Zone, parkiralište, razdoblje naknade, vrijeme i visina naknade za parkiranje uz povlaštenu kartu prikazane su u Tablici 2.

Tablica 2. Zone, parkiralište, razdoblje naknade, vrijeme i visina naknade za povlaštene parkirne karte

ZONA

Parkiralište

Razdoblje naknade

Cijena povlaštene mjesečne karte

Fizička osoba stanar

Fizička osoba iznajmljivač po stambenoj jedinici

Pravne osobe

0

Ulično i izvan ulično

15.05.-30.09.

300,00/godišnje

200,00/godišnje

650,00

01.10.-14.05.

50,00

100,00

300,00

1

Ulično i zatvoreno

15.05.-30.09.

50,00

100,00

350,00

01.10.-14.05.

25,00

50,00

250,00

 

Članak 7.

Mjesečna komercijalna karta izdaje se za Zonu 0 i 1. Pravo na mjesečne komercijalnu kartu imaju fizičke i pravne osobe koje nemaju dugovanja prema organizatoru parkiranja. Cijena mjesečne komercijalne karte prikazana je u Tablici 3.

Tablica 3. Cijena mjesečne komercijalne parkirne karte

ZONA

Parkiralište

Razdoblje naknade

Cijena komercijalne karte

0

Ulično i Izvanulično

15.05.-30.09.

900,00

01.10.-14.05.

450,00

1

Ulično i Zatvoreno

15.05.-30.09.

300,00

01.10.-14.05.

150,00

 

Članak 8.

Zaposlenici koji rade na području starog grada ili šarengrada mogu kupiti povlaštenu mjesečnu kartu za Zonu 0 i 1, ovisno o razdoblju naknade. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu imaju zaposlenici koji nemaju dugovanja prema organizatoru parkiranja. Cijena povlaštene karte za zaposlenike prikazana je u tablici 4.

Tablica 4. Cijena mjesečne povlaštene  parkirne karte za zaposlenike.

ZONA

Parkiralište

Razdoblje naknade

Cijena povlaštene mjesečne karte zaposlenici

0

Ulično i izvan ulično

15.05.-30.09.

Ne prodaje se 

01.10.-14.05.

100,00

1

Ulično i Zatvoreno

15.05.-30.09.

150,00

01.10.-14.05.

75,00

 

Članak 9.

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade.

Iznimno, na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama naplate koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade najduže 2 sata tijekom jednog dana.

Osoba s invaliditetom može ostvariti pravo iz stavka 2. ovoga članka ako uz važeći znak pristupačnosti istakne i važeću naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.

 

Članak 10.

Korisnicima parkiranja koji nemaju pravovaljanu satnu kartu ili nemaju na drugi način uređeno korištenje javnog parkirališta. Upravitelj parkirališta izdaje dnevnu kartu za korištenje parkirališta putem naloga za plaćanje dnevne karte. 

 

Članak 11.

Visina naknade za deblokiranje vozila od posebnih naprava koje onemogućuju daljnje kretanje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Raba naplaćuje se u visini dnevne karte koja važi za tu zonu.

 

Članak 12.

Korisnik parkirališta čini povredu ugovora o parkiranju ako ne koristi parkirno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim i vertikalnim oznakama. Tako parkirano vozilo organizator parkiranja može blokirati napravama koje onemogućuju daljnje kretanje vozila  ili premjestiti specijalnim vozilom.

Korisnik plaća stvarne troškove prema važećem cjeniku koji donosi gradonačelnik/ca Grada Raba.

 

Članak 13.

U visinu naknade za parkiranje uključen je i pripadajući porez na dodanu vrijednost.

 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

 

Klasa: 340-03/14-01/34
Ur. broj:2169-01-01-14-03

 

Gradonačelnica
Rosanda Krstinić-Guščić, prof.

 

Preuzimanje / Download: Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja