ZBOR GRAĐANA MJESNOG ODBORA RAB

29.04.2022. - 13:12 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 82 puta

  • Google+

         REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                     GRAD RAB
       Vijeće Mjesnog odbora Rab


Rab, 28. travnja 2022.

         Na temelju čl. 86. st. 1. Statuta Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 4/21), Vijeće Mjesnog odbora Rab saziva za
 

PONEDJELJAK, 2. SVIBNJA 2022. GODINE
U VELIKOJ VIJEĆNICI GRADA RABA S POČETKOM U 20:00 SATI

ZBOR GRAĐANA
MJESNOG ODBORA RAB         Za zbor građana se predlaže slijedeći

DNEVNI RED:

  • Priprema turističke sezone
  • Razno


Zboru  građana će nazočiti gradonačelnik gosp. Nikola  Grgurić, predsjednik Gradskog vijeća gosp. Željko Dumičić, pročelnica i pročelnici gradskih upravnih odjela  te direktori komunalnih poduzeća i direktorica Ureda Turističke zajednice Grada Raba.         Molimo za odaziv.

 


Predsjednik Vijeća
Marko Sandalić