Objave gradonačelnika

Odluka o proglašenju povremene prigodne prodaje na području Grada Raba

15.06.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Na području Grada Raba održat će se više povremenih prigodnih prodaja - trgovačko - turističkih sajmova i fešti tijekom turističke sezone od mjeseca lipnja do rujna 2015. godine i to...

Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća / Nadzornog odbora

20.04.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća / Nadzornog odbora; Vrela d.o.o., Dundova d.o.o., Rapske plovidbe d.d., Dječjeg vrtića "Pahuljica" Rab i Pučkog otvorenog učilišta Rab

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja

17.04.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Uskršnja čestitka

03.04.2015. Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin


Cijenjeni i rado viđeni gosti, drage Rabljnke i Rabljani, poštovani sugrađani, mir Vam i dobro o našem najvećem Blagdanu. Želim Vam Uskrs nade jer nas na to bezuvjetno upućuje Sveto Pismo. Više od svega želim Vam Uskrs radosti kako nas Sveti Pavao i poziva da se uvijek radujemo.