ŠTO JE ZDRAVI GRAD?

15.02.2017. - 13:03 Grad Rab - Rab - zdravi grad | Objavio: Admin | pregledano 3838 puta

  • Google+

Projekt Europskog odjela Svjetske zdravstvene organizacije „Zdravi grad“ dugoročni je međunarodni razvojni projekt kojem je cilj postaviti zdravlje pri samom vrhu dnevnog reda političkih čimbenika u europskim gradovima i promicati sveobuhvatne lokalne strategije za zdravlje i održivi razvoj zajednice zasnovane na principima strategije "Zdravlje za sve do 2020. godine (Health 2020)".

Hrvatsku mrežu zdravih gradova čine gradovi/županije koji su na svojim gradskim/županijskim Vijećima/Skupštinama donijeli odluku o pokretanju projekta "Zdravi grad/Zdrava županija" i odluku o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

2005. godine Gradsko vijeće Grada Raba donijelo je Odluku o pokretanju projekta Zdravi grad i učlanjenju u Hrvatsku mrežu zdravih gradova (Službene novine PGŽ broj 23/05), a 2006. godine Grad Rab i službeno postaje članom Mreže. Projekt je lociran u sklopu gradske uprave. Za programsku i financijsku realizaciju projekta uz Grad Rab nadležne su i ustanove, udruge i društva koja djeluju na otoku.

U zdravom gradu njeguje se zdravo okruženje, unapređuje se fizička, psihička i socijalna komponenta zdravlja stanovnika te podiže kvaliteta života svih građana.