Informacija o postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

18.06.2020. - 14:35 Grad Rab - Razno | Objavio: Admin | pregledano 828 puta

  • Google+

 

Informacija o postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine

 

Gradonačelnik Grada Raba donio je 11. listopada 2019. Odluku o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine (SN PGŽ 25/19).

 

Postupak je proveden temeljem Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 03/17) te Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08).

 

Nakon izdanog Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine, gradonačelnik Grada Raba donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Grada Raba do 2030. godine.

 

Prilog/Preuzimanje: ODLUKA