Izjava o pristupačnosti

04.11.2020. - 11:55 Grad Rab - Razno | Objavio: Admin | pregledano 1887 puta

  • Google+

 

Grad Rab nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Grada Raba koje se nalazi na adresi http://www.rab.hr/

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Grada Raba http://www.rab.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Fotografije. Na nekoliko fotografijama nedostaju odgovarajući opisi (alternative text). Alternativa se ogleda u unosu odgovarajućih opisa na dio slika kojima nedostaje ili pregled teksta koji je povezan sa slikom
  • Datoteke. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem. Trenutno ne postoji alternativa određenim datotekama, prijedlog je unos datoteka u strojno čitljivom obliku što je više moguće, kako bi datoteke bile čitljive čitačima ekrana
  • Slike. Određene slike sadrže tekst a nisu logotip. Postoji tek nekoliko takvih slika, te postoji opis na sliku unutar title atributa za sliku koji je relevantan
  • Tablice. Tablice se koriste za postizanje vizualnog rasporeda, u ovome slučaju prikaz određenih natječaja, dok je preporuka tablice koristiti isključivo za prikaz tabličnih podataka.
  • Tablični naslovi. Postojeće tablice ne sadrže element th, te je potrebno da se naslovi stupaca definiraju pomoću istih.
  • Gumbi na audio i video zapisima. Gumbi koriste prikladne ikonice, ali je potrebno dodati kratak tekstualni naziv koja označava funkcionalnost određenog gumba. Trenutna je alternativa pomoću ikone navigirati video i zvučnim zapisima.

Grad Rab radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Raba.

Izjava je zadnji put preispitana 23. listopada 2020. Grad Rab redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Rab.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Grada Raba korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab

Tel: +385 51 777 460

E mail: [email protected]

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: [email protected]