• Raspisivanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Raspisivanje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

02.12.2015. - 14:57 Grad Rab - Razno | Objavio: Admin | pregledano 2726 puta

  • Google+

Na temelju članka 35. i 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 25. studenoga 2015. godine, donosi

 

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba i to kako slijedi:

  1. Mjesnog odbora Banjol (za područje naselja Banjol),
  2. Mjesnog odbora Barbat (za područje naselja Barbat),
  3. Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga),
  4. Mjesnog odbora Kampor (za područje naselja Kampor),
  5. Mjesnog odbora Mundanije (za područje naselja Mundanije),
  6. Mjesnog odbora Palit (za područje naselja Palit),
  7. Mjesnog odbora Rab (za područje naselja Rab-stari grad),
  8. Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga).

 

Članak 2.

Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu s odredbom članka 75. Statuta Grada Raba,  imaju, uključujući i predsjednika, 7 članova.

 

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 17. siječnja 2016. godine.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavljuje se i na oglasnoj ploči Grada Raba (Rab, Trg Municipium Arba 2), na web stranici Grada Raba (www.rab.hr), te na lokalnoj radio postaji Radio Rab.

 

KLASA: 023-06/15-01/09
URBROJ: 2169-01-02/7-15-9
Rab, 25. studenoga 2015.                       

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

 

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

 


Dokumentacija:

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA
Rješenje o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba

 

Obrasci:

OMO - 1 - PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA ČLANOVE VIJEĆA
OMO - 2 - PRIJEDLOG KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA ZA ČLANOVE VIJEĆA
OMO - 3 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA
OMO - 4 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA/POTPREDSJEDNIKA BIRAČKOG ODBORA
OMO - 5 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTI ČLANA  BIRAČKOG ODBORA
OMO - 6 - OČITOVANJE KANDIDATA  O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA VIJEĆA

 

Obavijest:

OBAVIJEST

 

Kandidacijske liste:

KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BANJOL
KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BARBAT
KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJA SUPETARSKA DRAGA
KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA SUPETARSKA DRAGA
KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAMPOR
KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MUNDANIJE
KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PALIT
KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAB

 

Zbirne kandidacijske liste:

ZBIRNU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BARBAT
ZBIRNU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BANJOL
ZBIRNU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA DONJA SUPETARSKA DRAGA
ZBIRNU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA GORNJA SUPETARSKA DRAGA
ZBIRNU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KAMPOR
ZBIRNU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA MUNDANIJE
ZBIRNU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA PALIT
ZBIRNU KANDIDACIJSKU LISTU ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA RAB

 

Biračka mjesta:

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
OGLAS O BIRAČKIM MJESTIMA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA RABA