Rezultati Izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Raba

29.03.2018. - 14:31 Grad Rab - Razno | Objavio: Admin | pregledano 1335 puta

  • Google+

           REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
Upravni odjel za opće poslove i društvene
                          djelatnosti

 

KLASA: 602-01/18-01-16
URBROJ: 2169-01-02/1-18-1
Rab,  29. ožujka 2018.

 

Predmet: Rezultati Izbora za Dječje gradsko vijeće Grada Raba

  • objava

 

Na temelju članka 4. alineja h), pročlenik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA VIJEĆNIKE 1. SAZIVA DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

REDNI BROJ

IME I PREZIME VIJEĆNIKA

RAZRED

1.

2.

Josip Joško Bravarić

Doris Kurelić

5. A

 

3.

Paola Perić

5. B

4.

Klara Deželjin

5. C

5.

Mia Marušić

5. D

6.

Dalila Živčić

6. A

7.

Dora Faflja

6. B

8.

Tereza Barčić

6. C

9.

Karlo Frankić

6. D

10.

11.

Tara Babić

Dominik Dumenčić

7. A

12.

Kris Baranašić

7. B

13.

14.

Vito Renić

Lara Španjol - Pandelo

7. C

 

15.

Marin Karavlah

7. D

 

Pročelnik
Zvonko Puljar-Matić, dipl. iur.,v.r.