• JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

14.02.2014. - 21:44 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 2726 puta

  • Google+

Temeljem članaka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («N.N.» br. 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09), članka 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («N.N.» br. 36/04, 63/08 i 133/13) i Potvrde o usklađenosti sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom od 7. veljače 2014. godine dobivene od županijskog Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze; Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Raba objavljuje

 

J A V N I     P O Z I V

za podnošenje zahtjeva u svrhu dodjele koncesijskih odobrenja za
obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Raba u 2014. godini

 

Koncesijska odobrenja će se dodjeljivati u skladu sa Godišnjim  planom  upravljanja  pomorskim dobrom donesenim od strane gradonačelnice Grada Raba zaključkom od 20. studenog 2013. godine. Utvrđene lokacije na morskoj obali za obavljanje gospodarskih djelatnosti su :

 

Lok.

broj

Naziv plaže /

dio pomorskog dobra / naselje

 

Djelatnost

 

Sredstva  za  korištenje

 

Površina

(u m2)

 

Gradsko kupalište

(ispred rest. «Škver»)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) i 

ležaljke (50 kom.)  

 

6

 

Gradsko kupalište

(ispred rest. «Škver»)

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan 

za spuštanje u more i sl.)  

 

do 40

 

Gradsko kupalište

(pored restor. Škver»)

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 10 kom.)  

 

do 25

 

Gradsko kupalište

(pod «Banovu vilu»)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.)

 

6

 

Gradsko kupalište

(pod «Banovu vilu»)

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 10 kom.)  

 

do 25

 

Gradsko kupalište

(pod «Banovu vilu»)

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan 

za spuštanje u more i sl.)  

 

do 40

 

 

Luka  Rab

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 15 komada)

 

do 150

 

 

Luka  Rab

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 15 komada)

 

do 150

 

«Padova I» 

u Banjolu   

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

«Padova I» 

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan 

za spuštanje u more i sl.)  

 

do 40

 

«Padova I» 

u Banjolu   

iznajmljivanje

sredstava

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Padova II» 

u Banjolu   

iznajmljivanje

sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 10 kom.)  

 

do 25

 

«Padova II»

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) i 

ležaljke (50 kom.) 

 

6

 

«Padova II»

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan 

za spuštanje u more i sl.)  

 

do 40

 

«Padova II»

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) i 

ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Padova II» 

u Banjolu (pod Vrh)      

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan 

za spuštanje u more i sl.)  

 

do 40

 

«Padova III» u Banjolu (pod Vrh)   

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) i 

ležaljke (50 kom.)  

 

6

 

«Padova III»

u Banjolu (pod Vrh)      

komercijalno - rekreacijska

 

aqua  park

 

do 150

 

«Padova III»

u Banjolu (pod Vrh)      

komercijalno - rekreacijska

gliserom za vuču 

sa opremom  

 

do 50

 

«Padova III» 

u Banjolu   

iznajmljivanje

sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 10 kom.)  

 

do 25

 

«Padova III» 

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) i 

ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Padova III» 

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) i 

ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Padova III» 

u Banjolu   

iznajmljivanje

sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 10 kom.)  

 

do 25

 

«Padova III»

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan 

za spuštanje u more i sl.)

 

do 40

 

«Padova III»

u Banjolu   

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

«Padova III»

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (15 kom.) i 

ležaljke (15 kom.)

 

2

 

«Petrac» 

u Banjolu   

iznajmljivanje

sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

do 20

 

«Petrac» 

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) i 

ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Petrac» 

u Banjolu   

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan 

za spuštanje u more i sl.)  

 

do 40

 

«Artić»

u Banjolu

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Artić»

u Banjolu

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan 

za spuštanje u more i sl.)

 

do 40

 

«Artić»

u Banjolu

iznajmljivanje

sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

do 20

 

«Artić»

u Banjolu

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

Dio pomorskog 

dobra u Banjolu 

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Dio pomorskog 

dobra u Banjolu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Dio pomorskog 

dobra u Banjolu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

«Banjol» u Banjolu

(kod restorana)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) i 

ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Banjol» u Banjolu

(kod restorana)

iznajmljivanje

sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 10 kom.)  

 

do 25

 

Dio pomorskog 

dobra u Barbatu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Dio pomorskog 

dobra u Barbatu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Dio pomorskog 

dobra u Barbatu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Dio pomorskog 

dobra u Barbatu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Plaža «Grci» 

u Barbatu

iznajmljivanje

sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

20

 

Dio pomorskog 

dobra u Barbatu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Dio pomorskog 

dobra u Barbatu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

«Pudarica»

u Barbatu

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Pudarica»

u Barbatu

iznajmljivanje

sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

do 20

 

«Pudarica»

u Barbatu

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Jelenovica»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Suha Punta»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

 

«Veli žal» 

u Kamporu (S. Punta)

iznajmljivanje

sredstava

gliserom za vuču 

sa opremom  

 

do 50

 

«Veli žal» 

u Kamporu (S. Punta)

iznajmljivanje sredstava

vodeni skuteri

(do 5 kom.)

 

15

 

«Veli žal» 

u Kamporu (S. Punta)

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

20

 

 «Veli žal» 

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.) 

 

6

 

«Pod vrtal»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Pod vrtal»

u Kamporu (S. Punta)

iznajmljivanje

sredstava

zabavni sadržaji (tobogan 

za spuštanje u more i sl.)

 

do 40

 

«Pod vrtal»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Pod vrtal»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Matovica»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan

za spuštanje u more i sl.)

 

do 40

 

«Matovica»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

 suncobrani (100 kom.) 

i ležaljke (100 kom.)

 

12

 

«Matovica»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Matovica»

u Kamporu (S. Punta)

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

20

 

«Matovica»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

Matovica»

u Kamporu (S. Punta)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Gavranišće»

u Kamporu (Frkanj)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Kandarola»

u Kamporu (Frkanj)

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Frkanj»

u Kamporu

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Frkanj» u Kamporu

ispred ugosti. objekta

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Veli mel» 

u Kamporu

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

20

 

«Veli mel» 

u Kamporu

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (80 kom.) 

i ležaljke (80 kom.)

 

10

 

«Veli mel» 

u Kamporu

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Veli mel» 

u Kamporu

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (80 kom.) 

i ležaljke (80 kom.)

 

10

 

Veli mel» 

u Kamporu

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan

za spuštanje u more i sl.)

 

do 40

 

«Veli mel» 

u Kamporu 

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

20

 

Kamporska draga

U Kamporu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Kamporska draga

U Kamporu

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaj

(trampulin za skakanje i sl.)

 

do 150

 

Kamporska draga

U Kamporu

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Otočić Boljkovac u

Sup. Dragi («Gonar»)

iznajmljivanje sredstava

vodeni skuteri

(do 3 kom.)

 

10

 

«Gonar» u 

Supetarskoj Dragi

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

 «Gonar» u 

Supetarskoj Dragi

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

20

 

«Gonar» u 

Supetarskoj Dragi

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 15 komada)

 

do 150

 

«Dumići» u

Supetarskoj Dragi

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.)

 

6

 

«Dumići» u

Supetarskoj Dragi

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

20

 

«Dumići» u

Supetarskoj Dragi

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaji (tobogan

za spuštanje u more i sl.)

 

do 40

 

«Dumići» u

Supetarskoj Dragi

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (50 kom.) 

i ležaljke (50 kom.)

 

6

 

Dio pomorskog 

dobra u Sup. Dragi

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Dio pomorskog 

dobra u Sup. Dragi

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

«Potočina» u

Supetarskoj Dragi

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (80 kom.) 

i ležaljke (80 kom.)

 

10

 

Dio pomorskog 

dobra u Sup. Dragi

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

«Škar II» u

Supetarskoj Dragi

komercijalno - rekreacijska

zabavni sadržaj

(trampulin za skakanje i sl.)

 

do 150

 

«Škar I» u

Supetarskoj Dragi

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

20

 

«Škar I» u

Supetarskoj Dragi

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

Dio pomorskog dobra

u Sup. Dragi (Malin)

komercijalno - rekreacijska

Zabavni sadržaj

(trampulin za skakanje i sl.)

 

do 150

 

Dio pomorskog dobra

u Sup. Dragi (Malin)

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Dio pomorskog 

dobra u Sup. Dragi

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

Dio pomorskog 

dobra u Sup. Dragi

 

trgovačka

Trgovački štand sa 

pripadajućom terasom

 

do 200

 

Dio pomorskog 

dobra u Sup. Dragi

iznajmljivanje brodica

brodice na motorni pogon

(do 10 komada)

 

do 100

 

«Jerkići» u

Supetarskoj Dragi

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

«Jerkići» u

Supetarskoj Dragi

iznajmljivanje sredstava

sandoline, kajaci, pedaline, daske za jedrenje, vodene lopte i sl. (do 8 kom.)  

 

20

   100.

«Gožinka»

u Kamporu 

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

   101.

«Čifnata»

u Kamporu 

komercijalno - rekreacijska

suncobrani (30 kom.) 

i ležaljke (30 kom.)

 

4

 

Skica lokacija iz prethodne tablice sastavni je dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom te se uvid u istu može izvršiti u gradskoj upravi Grada Raba.  

Moguće dodatne i tablicom neutvrđene lokacije na čvrstom dijelu pomorskog dobra (obala), kao i lokacije na moru i podmorju, a koje su interesantne za poslovanje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja može također odobriti u skladu sa jedinstvenim popisima djelatnosti iz Uredbe. Te djelatnosti su primjerice : najam brodica, ronilačke opreme i sl., ugostiteljskih kioska do 12 m2 te terase ugostiteljskih objekata, štandovi za suvenire, igračke, rukotvorine i sl., jumping, zabavni i drugi sadržaji, povremene kulturne, komercijalne, zabavne i sportske priredbe te snimanje komercijalnog programa i reklama, slikanje i fotografiranje, obuka jedrenja, veslanja i plivanja, prijevoz putnika brodovima i brodicama kao i iznajmljivanje plovila, ribarenje, škola ronjenja i sl.

Rok za podnošenje zahtjeva je petnaest (15) dana od dana objave ovog javnog poziva, a koji će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici Grada Raba. U slučaju da za istu lokaciju budu zainteresirane dvije ili više fizičkih i/ili pravnih osoba dodjela koncesijskog odobrenja će se obaviti sukladno Poslovniku o radu Vijeća. Nakon isteka navedenog roka za podnošenje zahtjeva slobodne lokacije se i nadalje mogu dodjeljivati zainteresiranima, a u razmatranje će se uzeti i oni zahtjevi predani prije objave ovog javnog poziva u tekućoj kalendarskoj godini.

Zahtjevi se podnose neposredno ili poštom na adresu : 

G R A D     R A B
Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja
Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab.

 

Obrazac zahtjeva može se podići u prijemnom uredu Grada Raba (pisarnica), a za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresirani se mogu obratiti osobno u Jedinstveni upravni odjel - odsjek za gospodarstvo Grada Raba ili na telefon 051 / 772 - 550.     

Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja pored priloga propisanih na obrascu zahtjeva može zatražiti dodatnu dokumentaciju i informacije.

 

U Rabu, 17. veljače 2014. godine