• Održavanje i uređenje sportskih i dječjih  igrališta i objekata
  • Održavanje i uređenje sportskih i dječjih  igrališta i objekata
  • Održavanje i uređenje sportskih i dječjih  igrališta i objekata
  • Održavanje i uređenje sportskih i dječjih  igrališta i objekata
  • Održavanje i uređenje sportskih i dječjih  igrališta i objekata

Održavanje i uređenje sportskih i dječjih igrališta i objekata

13.12.2013. - 13:55 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 3634 puta

  • Google+

Stanje igrala na nekim dječjim igralištima na području Grada Raba je uslijed proteka vremena od kad su postavljena i vremenskih (ne)prilika takva da popravci više nisu mogući već je potrebna kupnja novih. Proračunom Grada Raba za 2013. godinu planirana su sredstva za održavanje i uređenje sportskih i dječjih igrališta i sportskih objekata u iznosu od 290.000,00 kn. U prvih 11 mjeseci utrošeno je 56% ( 161.325,45 kn), a najviše neutrošenih sredstava odnosi se na održavanje dječjih igrališta (97.301,50 kn). Kako se ta sredstva namjenski troše na popravke i tekuće održavanje igrala i nisu predviđena za nabavku novih igrala, planirana je prenamjena sredstava kako bi se time omogućila kupnja novih igrala koja su nužno potrebna. 

U tijeku 2013. godine kompletno je opremljeno dječje igralište kod Područne škole Barbat, a na dječjem igralištu Supetarska Draga Gornja započelo je opremanje nabavkom dvaju novih igrala. Kompletno opremanje bit će realizirano u 2014. godini. Nova su igrala postavljena i u Banjolu (Artić), a u tijeku je obnova dječjih igrališta u Kamporu (Sv. Eufemija i Punta Kampora) koja će se, prema dogovoru s dobavljačem, realizirati ili do kraja 2013. ili na samom početku 2014. godine.