• Program bespovratnih potpora Ministarstva turizma “Konkurentnost turističkog gospodarstva”

Program bespovratnih potpora Ministarstva turizma “Konkurentnost turističkog gospodarstva”

24.02.2014. - 16:25 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 2591 puta

  • Google+

Ministar turizma Darko Lorencin i pomoćnik ministra Robert Pende predstavili su program dodjele bespovratnih potpora u 2014. godini pod nazivom „Konkurentnost turističkog gospodarstva“.

Kroz ovaj program će Ministarstvo turizma s ukupno 26,65 milijuna kuna sufinancirati projekte usmjerene na obogaćivanje turističke ponude, stvaranje inovativnih turističkih proizvoda, povećanja zaposlenosti, umrežavanje pružatelja usluga u turističke klastere te projekte unapređenja međunarodne turističke prepoznatljivosti. Također, po prvi je puta omogućeno sufinanciranje izgradnje bazena i u domaćinstvima (iznajmljivači u privatnom smještaju) te sufinanciranje trogodišnjeg članstva u prestižnim međunarodnim brendovima za smještajne i ugostiteljske objekte.  Prijave projekata primat će se on line, od 28. veljače, na propisanom obrascu zahtjeva dostupnom na web stranicama Ministarstva turizma.. Prijave projekata primaju se do 15. travnja 2014. godine, a više informacija o uvjetima javnog poziva može se vidjeti od 28. veljače na web stranicama Ministarstva turizma u kategoriji Potpore i krediti.

 

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere, od kojih svaka ima različitu namjenu sufinanciranja.

Mjera A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti u hotelima (hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština i pansion), kampovima (kamp, kamp naselje, kampiralište, kamp odmorište i hostel), seljačkim domaćinstvima (OPG) i objektima u domaćinstvu (soba, apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu). Kroz ovu Mjeru A, Ministarstvo će između ostaloga, podupirati izgradnju bazena u hotelima, kampovima, seljačkim domaćinstvima te po prvi puta u privatnim apartmanima, kućama za odmor i sobama. Također ova mjera usmjerena je na ulaganje u realizaciju tematskog definiranja hotela (npr. Business, Congress, Family, Spa), poboljšanje uvjeta za osobe sa invaliditetom, ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica i vinotočja, povećanje energetske učinkovitosti, udruživanje privatnih iznajmljivača u zadruge. 

Mjera B – Razvoj posebnih oblika turizma. Kroz Mjeru B poticat će se razvoj posebnih oblika turizma, između ostaloga projekti usmjereni na aktiviranje planinarskih domova te uređenje i prenamjenu napuštenih škola i drugih objekata za potrebe turizma, ulaganje u odmorišta za bicikliste, bike&bed smještaj, zabavne i tematske parkove te dovršetak izgradnje novih, odnosno obnovu ili rekonstrukciju postojećih manjih turističkih brodova s elementima tradicijske gradnje. 

Mjera C - Priprema projektne dokumentacije za nove investicije u turizmu. Ova mjera predviđa sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije novih investicija malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, vezanih uz razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, među koje spada studija izvodljivosti, tehnička projektna dokumentacija, aktivnosti vezane za lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu, aktivnosti vezane za procjenu utjecaja na okoliš. Mjerom D će se sufinancirati članarine u prestižnim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve tri godine članstva i to s maksimalno 200 tisuća kuna. 

Mjera D – Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost. Mjerom D će se sufinancirati članarine u prestižnim međunarodnim asocijacijama smještajnih ugostiteljskih objekata za prve tri godine članstva i to s maksimalno 200 tisuća kuna.

 

Sredstva programa namijenjena su subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačkim domaćinstvima (OPG koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) i fizičkim osobama – privatni iznajmljivači, a ovisno o mjeri, potpore se kreću od 30 do 500 tisuća kuna.