Rješenje o određivanju glasačkih mjesta

20.11.2013. - 23:02 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 2544 puta

  • Google+

ODR-3

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD RAB
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU DRŽAVNOG REFERENDUMA
GRADA RABA 

Na temelju članka 17a i 18. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine", broj 33/96., 92/01., 44/06. - Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06. - Odluka Ustavnog suda broj U-I177/2002., 69/07. - Odluka Ustavnog suda broj U-I-2051-2007., 38/09., 85/10. - Ustav Republike Hrvatske - pročišćeni tekst), Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma GRADA RABA donosi

 

R J E Š E N J E 
o određivanju glasačkih mjesta

 

Na području GRADA RABA određuju se sljedeća glasačka mjesta:

 

1. glasačko mjesto broj

1. 
RAB
PROSTORIJA GRADSKE VIJEĆNICE GRADA RABA, RAB MUNICIPIUM ARBA 2 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u 
RAB: ALEKSANDRA UGALIJE, BISKUPA DRAGA, BOBOTINE, DINKA DOKULE, DONJA ULICA, 
GORNJA ULICA, IVANA RABLJANINA, JURJA BARAKOVIĆA, JURJA KOSTICE, 
KNEZA BRANIMIRA, KNEZA DOMAGOJA, KNEZA TRPIMIRA, KRALJA TOMISLAVA, 
MATIJE PONČUNA, PLOVANOVA ULICA, POLJANICA KNEGINJE MANDE BUDRIŠIĆ, 
PROLAZ JAKOVA ARMOLUŠIĆA, PUT KALDANCA, RAPSKE BRIGADE, SREDNJA ULICA, 
STJEPANA RADIĆA, SVETOG MARINA, ŠETALIŠTE MARKANTUNA DOMINISA, 
TRG MUNICIPIUM ARBA A.D. X A.C., TRG SLOBODE, TRG SVETOG KRISTOFORA 

 

2. glasačko mjesto broj

2. 
SUPETARSKA DRAGA 
PODRUČNA ŠKOLA SUPETARSKA DRAGA, SUPETARSKA DRAGA 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
SUPETARSKA DRAGA: SUPETARSKA DRAGA 

 

3. glasačko mjesto broj

3. 
MUNDANIJE 
PODRUČNA ŠKOLA MUNDANIJE, MUNDANIJE 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
MUNDANIJE: MUNDANIJE 

 

4. glasačko mjesto broj

4. 
KAMPOR 
PODRUČNA ŠKOLA KAMPOR, KAMPOR 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u 
KAMPOR: KAMPOR 

 

5. glasačko mjesto broj

5.
PALIT 
O.Š."IVANA RABLJANINA" - UČ. IV. RAZ, PALIT 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
PALIT: PALIT 

 

6. glasačko mjesto broj

6. 
BANJOL 2 
PODRUČNA ŠKOLA BANJOL, BANJOL 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u 
BANJOL: BANJOL 517-519A (NEPARNI), BANJOL 553-583 (NEPARNI), 
BANJOL 589-853 (NEPARNI), BANJOL 516-520 (PARNI), BANJOL 554-582 (PARNI), 
BANJOL 590-854 (PARNI) 

 

7. glasačko mjesto broj

7. 
BANJOL 1 
OŠ "IVANA RABLJANINA " - UČION. I.RAZ., BANJOL 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u 
BANJOL: BANJOL 1-515 (NEPARNI), BANJOL 521-551 (NEPARNI), 
BANJOL 585-587 (NEPARNI), BANJOL 0-514 (PARNI), BANJOL 522-552 (PARNI), 
BANJOL 584-588 (PARNI) 

 

8. glasačko mjesto broj

8. 
BARBAT 
PODRUČNA ŠKOLA "BARBAT", BARBAT 

koje obuhvaća birače s prebivalištem u
BARBAT NA RABU: BARBAT 

 

KLASA: 014-01/13-01/01 
URBROJ: 2169-01-02-01/02-13-1 
RAB, 19.11.2013. 

 

PREDSJEDNIK
LAURA PULJAR-MATIĆ dipl.iur.