• Znanstveno - stručni skup
  • Znanstveno - stručni skup
  • Znanstveno - stručni skup
  • Znanstveno - stručni skup

Znanstveno - stručni skup

24.07.2013. - 0:53 Grad Rab - Vijest | Objavio: Admin | pregledano 2933 puta

  • Google+

U četvrtak je u hotelu Padova Grad Rab u suorganizaciji s Pravnim fakultetom organizirao četvrti po redu znanstveno - stručni skup  „ In memoriam dr. sc. Vjekoslav Šmid“. S godinama ovo stručno savjetovanje ima sve veći broj učesnika i širi spektar tema, tako se ove godine obrađuju tematike pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu te građanskog i upravnog prava. Upravo zbog tema i njihove aktualnosti s obzirom na pripremu novog Zakona o pomorskom dobru, na skupu se okupio veliki broj predstavnika lučkih uprava, poznatih odvjetnika i uvaženih profesora.

 

Na početku se prisutnima pozdravnim govorom obratio dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Jozo Čizmić koji je izrazio zadovoljstvo kontinuitetom i kvalitetom ovog stručnog savjetovanja koje s godinama širi spektar tema i povećava broj referentnih stručnjaka koji sudjeluju na njemu Čast da formalno otvori skup pripao je gradonačelnici Raba Rosandi Krstinić- Gušćić koja se prisjetila početaka organiziranja ovog stručnog skupa koji je krenuo sa željom i da se uspostavi suradnja s Pravnim fakultetom u Splitu, ali i da se uspostavi interdisciplinarni pristup među područjima koji su ključni za razvoj kvalitetnijeg života na otocima. Širokom lepezom tema od pomorskog dobra, davanja koncesija, optimalnoj razini upravljanja turističkom destinacijom, suvremenim turističkim trendovima u svijetu i Mediteranu, otočnoj (ne) jednakosti u građanskopravnim odnosima i mnogih drugih pokazuje da su uspjeli u ideji da se pokriju teme koje su od vitalne važnosti za podizanje kavalitete uvjeta života na otoku ali na kopnu. Ono što je važan dio ovog znanstveno- stručnog skupa je da se osim teorijskog promišljanja o aktualnim temama sudionici pruži prilika da postave pitanja te od stručnjaka iz tog područja dobiti mišljenje i odgovore.