• RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA RAZDOBLJE 01.02.2022. - 31.12.2022.  GODINE

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA RAZDOBLJE 01.02.2022. - 31.12.2022.  GODINE

24.03.2019. - 11:27 Grad Rab - Za građane | Objavio: Admin | pregledano 10075 puta

  • Google+

Preuzimanje:

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA RAZDOBLJE 01.02.2022. - 31.12.2022.  GODINE (tablica 01)

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA ZA RAZDOBLJE 01.02.2022. - 31.12.2022.  GODINE (tablica 02)

 

 


Preuzimanje/Download: UPUTE ZA ODVAJANJE OTPADA (PDF)


 

Komunalna tvrtka Dundovo d. o. o. na području grada Raba uvodi novi sustav gospodarenja otpadom. Temelj novog sustava su individualni, čipirani spremnici, odnosno polupodzemni spremnici sa otpadomjerima.

 

Svaki korisnik usluge zadužuje individualni, čipirani spremnik za MKO koji je u bazi podataka povezan sa objektom i korisnikom usluge. Korisnik samostalno odlučuje o potrebi pražnjenja spremnika u skladu s rasporedom odvoza MKO-a. Prilikom pražnjenja spremnika, digitalni čitač na vozilu registrira pražnjenje pojedinačnog spremnika. U evidenciji izvršenih pražnjenja bilježe se podatci o korisniku spremnika, vremenu i lokaciji pražnjenja.

 

Korisnici usluge prikupljanja MKO-a na području mjesta Rab, PC Mali Palit, stambenih zgrada iza PC Mali Palit i oko dječjeg vrtića Pahuljica za odlaganje MKO-a koristiti će polupodzemne spremnike opremljene otpadomjerom. Svaki korisnik zadužuje individualnu karticu kojom se otvara otpadomjer. Sustav evidencije na otpadomjeru evidentira korisnika kartice i vrijeme korištenja spremnika. U jednom otvaranju otpadomjera može se odložiti otpad volumena 25 litara.

 

Temeljem podataka o broju usluga pražnjenja spremnika ili otvaranja otpadomjera i cijene minimalne javne usluge izrađuje se račun za jedno obračunsko razdoblje. Primjenom ovog sustava, koji bilježi pražnjenje, odnosno otvaranje polupodzemnog spremnika, omogućuje se korisnicima da sami utječu na „visinu“ mjesečnog računa kroz selektiranje otpada. Pravilnim i potpunim selektiranjem otpada moguće je u velikoj mjeri smanjiti količinu MKO-a  koji se naplaćuje kroz varijabilni dio cijene.

 

Cilj navedenih promjena je uspostava  sustava koji stimulira i potiče korisnike na odnos prema otpadu kao sirovini. Ovim načinom gospodarenja otpadom, baziranom na individualizaciji korisnika i selektiranju otpada, stvaramo ugodnu i zdravu okolinu za nas, buduće naraštaje i sve posjetitelje našeg otoka.

 

Dundovo d. o. o. zahvaljuje svim korisnicima na dosadašnjoj suradnji i svakoj budućoj,  koja će zajedničkim snagama doprinijeti ljepšem okolišu na našem otoku.

 

Samo čisti otok je sretan otok!

 


Preuzimanje/Download: UPUTE ZA ODVAJANJE OTPADA (doc)